www.kraujodonorystė.lt
VIENO DONORO KRAUJAS GALI IŠGELBĖTI TRIS GYVYBES kraujodonorystė.lt

PROJEKTŲ DERINIMAS


UAB Polikopija ruošia ir derina būsimoms ar esamoms įrengtoms išorinėms reklamoms, atlieka derinimą su valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis.

Bet koks viešas užrašas, reklaminė iškaba, stendai ir reklaminių statiniai, esančių šalia pastatų ir kelių, privalomai turi būti suderintos su miesto įvaizdžio institucijomis, kalbos tarnybomis ir atitikti galiojančius įstatymus. Pateikus reikalingus dokumentus gauname leidimus reklaminiams projektams įgyvendinti.

Derinant reklamą būtina pateikti mums šiuos dokumentus:

  • įmonės registracijos pažymėjimo kopiją arba įmonės kodą;
  • logotipo patentavimo dokumento kopiją;
  • patalpų nuosavybės dokumentus arba registrų centro pažymą, nurodančią tikslų pastato bendraturčių skaičių (ne senesnę nei 30 kalendorinių dienų);
  • jeigu pastatas, ant kurio ketinama kabinti iškabą, turi keletą bendraturčių, surinkti virš 51% jų raštiškų sutikimų, leidžiančių tą daryti;
  • jei yra bendrasavininkų, jų sutikimo;
  • jei patalpos nuomojamos, nuomos sutarties pirmo ir paskutinio lapo kopijų;
  • jei patalpos nuomojamos, patalpų savininko parašo ir antspaudo ant projekto;
  • jei patalpos ne senesnės nei 4 metai – architekto parašo ir antspaudo ant projekto;
  • reklaminio statinio ir/ar iškabos detalaus projekto;

Derinant reklaminius projektus, esančius prie regioninių ir krašto kelių, papildomai reikia derinti su Regiono keliais, Valstybine kelių policija ir Valstybine kelių direkcija.

Derinant reklamas, esančius prie magistralinių kelių, papildomai reikia derinti su valstybine įmone „Automagistralė“.